ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. I (XLIII) 2008

Dziewiętnastowieczność

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Józef Bachórz, O potrzebie scalania polskiego wieku XIX
 • Full text
  Tomasz Sobieraj, Kulturowy model dziewiętnastowieczności
 • Full text
  Ewa Paczoska, Latarnia czarnoksięska, czyli dziewiętnastowieczność i nowoczesność
 • Full text
  Jarosław Ławski, Mickiewicz, wspólnota, historia
 • Full text
  Janusz Maciejewski, Wiek XIX jako formacja kulturowa i dziewiętnastowieczność jako antywartość

Komparatystyka

 • Full text
  Lidia Wiśniewska, Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym

Omówienia i materiały

 • Full text
  Ewa Ihnatowicz, Wiek XIX w „Wieku”
 • Full text
  Adrian Kołtoniak, Recepcja twórczości Adama Mickiewicza w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1898–1907

Tłumaczenia

 • Full text
  Wolfgang Matz, Stan nieestetyczności i stan estetyczności. Trzy życia i trzy książki. (przeł. Wojtek Klemm)

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Rec.: „Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności”, pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007 (Urszula Kowalczuk)
 • Full text
  Rec.: „Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza”, pod red. Janiny Szcześniak, Lublin 2007 (Joanna Zajkowska)
 • Full text
  Rec.: Michał Kuziak, „Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza”, Słupsk 2006 (Danuta Zawadzka)
 • Full text
  Rec.: Leszek Libera, „Zraniona iluzja. O «Balladynie» Juliusza Słowackiego i «Kocie w Butach». Ludwiga Tiecka”, Zielona Góra 2007; Ludwig Tieck, „Kot w butach * Świat na opak”, przełożył, objaœśnieniami i posłowiem opatrzył Leszek Libera, Zielona Góra 2007 (Krzysztof Korotkich)
 • Full text
  Rec.: Barbara Noworolska, „Eliza Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia”, Białystok 2005; Małgorzata Chwedczuk, „Drzewa Elizy Orzeszkowej”, Toruń 2007; Anna Chomicz, „Komunikacja epistolarna w pozytywizmie (na materiale twórczości Elizy Orzeszkowej)”, Toruń 2007 (Krystyna Bezubik)
 • Full text
  Rec.: Ida Sadowska, „Wśród swoich i wśród obcych. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny”, Kielce 2007 (Beata Obsulewicz-Niewińska)
 • Full text
  Rec.: Barbara Wachowicz, „«Ty jesteś jak zdrowie». Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem”, Warszawa 2007 (Magdalena Dziugieł-Łaguna)
 • Full text
  Rec.: „Wilno literackie na styku kultur”, pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Zajasa, Kraków 2007 (Dorota Samborska-Kukuć)
 • Full text
  Rec.: Daniel H. Valsecchi, „Między polityką a metapolityką. Samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817–1835)”, Kraków 2007 (Magdalena Saganiak)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Stanisław Makowski (1931–2008) (Eligiusz Szymanis)
 • Zofia Stefanowska (1926–2007) (Maria Prussak)
 • Full text
  Jadwiga Ziętarska (1928–2008) (Jacek Głażewski)
 • Full text
  Jadwiga Ziętarska (1928–2008) (Jacek Głażewski)
 • Full text
  Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Mirosław Gołuński, Marta Kładź)
 • Full text
  Uchwała TLiAM
 • Full text
  Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach TLiAM od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 (na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Magdalena Rudkowska)
 • Oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza