ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. II (XLIV) 2009

Biografia / twórca / postać

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Marek Nalepa, Wyimki z porozbiorowych biografii rozbitków
 • Full text
  Iwona Węgrzyn, „Pantofel. Historia mojego kuzyna Ludwika Sztyrmera”. Wariacje na temat małej biografii i wielkiej biblioteki
 • Full text
  Tadeusz Budrewicz, „Trawka Hioba” (glosa do Kraszewskiego)
 • Full text
  Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicz przekracza granice. O .przełomie. w życiu i twórczości pisarza
 • Full text
  Urszula Kowalczuk, Rachunki i wartość (w) biografii. Listy Stanisława Brzozowskiego
 • Full text
  Anna Wydrycka, „Drogi promienia”. O biografii i opowiadaniach wspomnieniowych Bronisławy Ostrowskiej
 • Full text
  Zbigniew Chojnowski, Mazurskie miniatury biograficzne (ustalenia wstępne)

Juliusz Słowacki. W dwusetną rocznicę urodzin poety

 • Full text
  Dorota Kulczycka, Tyberiada widziana oczyma dziewiętnastowiecznych podróżnych (Lamartine, Słowacki, Hołowiński i inni)
 • Full text
  Agnieszka Czajkowska, Wpływ bez lęku. Jarosław Marek Rymkiewicz czyta Juliusza Słowackiego
 • Full text
  Jacek Brzozowski, „Dawniej myślałem rzeczy uczynić szalone”. Kilka uwag o idei „Dzieł zebranych” Juliusza Słowackiego

Komparatystyka

 • Full text
  Tomasz Bilczewski, Komparatystyczne początki: między anatomią a sztuką
 • Full text
  Koichi Kuyama, O pracach translatorskich Yukio Kudo, autora japońskiego przekładu „Pana Tadeusza”
 • Full text
  Marta Kładź, Mit bohaterski w twórczości J.R.R. Tolkiena i Stanisława Lema w ujęciu komparatystycznym

Edytorstwo

 • Full text
  Marek Troszyński, Mieczysław Kamieński – testament żołnierza

Przekłady

 • Claude Pichois, Jean-Paul Avice, „Baudelaire. Słownik” (fragmenty) (przeł. Monika Soja-Nicińska)

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Rec.: Marek Kwapiszewski, „Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego”, Warszawa 2006 (Jarosław Ławski)
 • Full text
  Rec.: Bohdan Pociej, „Romantyzm bez granic”, Warszawa 2008 (Mirosław Strzyżewski)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Maria Dernałowicz (1928–2009) (Maria Bokszczanin)
 • Full text
  Tadeusz Frączyk (1920–2009) (Jerzy Starnawski)
 • Full text
  Maria Jasińska-Wojtkowska (1926–2009) (Jerzy Starnawski)
 • Full text
  Eligiusz Szymanis (1955–2009) (Maria Makaruk)
 • Full text
  Konferencja „Portrety Juliusza Słowackiego” (Elżbieta Waliszek)
 • Full text
  Konferencja o Wincentym Polu (Tadeusz Piersiak, Artur Timofiejew)
 • Full text
  Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Jadwiga Clea Moreno-Szypowska)