ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. IV (XLVI) 2011:

Prus i inne

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Aneta Mazur, „Starej lipy cień”… O jednym z epizodów w „Emancypantkach” Bolesława Prusa
 • Full text
  Anna Janicka, Tajemnica progu. Dojrzewanie w „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa
 • Full text
  Grzegorz Marchwiński, Ostatnie słowa pani Latter i Franki Chomcówny oraz kilka uwag w kwestii kryzysu światopoglądu pozytywistycznego
 • Full text
  Sylwia Karpowicz-Słowikowska, „Piękne więzienie” i „miasto przeklęte” – Berlin końca XIX wieku oczami Bolesława Prusa oraz Stanisława Przybyszewskiego
 • Full text
  Magdalena Kreft, Zaduch, wonie i powietrze, czyli jak pachnie w świecie Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Ludzie i motyle w „Nad Niemnem”. Imponderabilia Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Cezary Zalewski, „Nędza bogatych”. Modernistyczne paradoksy w „Argonautach” Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Dorota Niedziałowska, Dandyzm w „Dwóch biegunach” i „Argonautach” Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Szymon Ozimek, Kopiując śmierć. Patologiczne przestrzenie biura w „Kopiście Bartlebym” Hermana Melville’a i „Dziwaku” Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Bogdan Mazan, „Idee wieczne” i realia kształcące. Przybliżenia z poezji Marii Konopnickiej
 • Full text
  Beata K. Obsulewicz, „Dym” Marii Konopnickiej jako dziewiętnastowieczny trop „vanitas”
 • Full text
  Piotr Bordzoł, Proza Leopolda Méyeta. Część I: Nowele
 • Full text
  Katarzyna Szumlewicz, Miłość i ekonomia w „Mansfield Park” Jane Austen

Komparatystyka

 • Full text
  Lidia Wiśniewska, „Stoffgeschichte”, imagologia i konstruktywistyczne uprawomocnienia komparatystyki
 • Full text
  Dorota Utracka, W stronę komparatystyki kulturowej. O granicach i tożsamości pojęć we współczesnym dyskursie literaturoznawczym

Edytorstwo

 • Full text
  Iwona Wiśniewska, Bez cenzury. Fragment nieznanej powieści Elizy Orzeszkowej

Przekłady

 • Full text
  Krystyna Jaworski, Nabielak, Goszczyński i Towiański w Archiwum Begeya (przeł. Joanna Pietrzak-Thébault)

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Rec.: Ewa Paczoska, „Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności”, Warszawa 2010 (Grażyna Borkowska)
 • Full text
  Rec.: Aneta Mazur, „Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej”, Opole 2010 (Joanna Lekan-Mrzewska)
 • Full text
  Rec.: Dorota Samborska-Kukuć, „«Lalka» Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności”, Łódź 2011 (Joanna Zajkowska)
 • Full text
  Rec.: Joanna Zajkowska, „Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec literackich tradycji i współczesności”. Warszawa 2010 (Katarzyna Kościewicz)
 • Full text
  Rec.: Paweł Zięba, „Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego”, Kraków 2010 (Inesa Szulska)
 • Full text
  Rec.: „Don Juan w przemianach kultury”, red. Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2008 (Jadwiga Cela Moreno-Szypowska)
 • Full text
  Rec.: Renata Stańczak, „Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego”, Warszawa 2009 (Marcin Bojko)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Janusz Maciejewski (1930–2011) (Bartłomiej Szleszyński)
 • Full text
  Stanisław Fita (1932–2011) (Jakub A. Malik)
 • Full text
  Grażyna (Inka) Syryczyńska (1954–2010) (Maria Bokszczanin)
 • Full text
  Zdzisław Szeląg (1932–2011) (Barbara Kucharska, Ewa Szeląg-Kułakowska)
 • Full text
  Życie codzienne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (debata przedzjazdowa)
 • Full text
  Konferencja „Dziewiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy” (Marta Ławrynkowicz)
 • Full text
  Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2010. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Iwona Wiśniewska)