ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. VI (XLVIII) 2013:

Archeologia i futurologia wyobraźni

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Sabina Brzozowska, Teatr historii. Teatr wyobraźni. Juliusz Słowacki – Tadeusz Miciński
 • Full text
  Grzegorz Igliński, Potrzeba nadziei. Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Az ember tragédiája”
 • Full text
  Marcin Leszczyński, Profesora Lucyfera wykłady o paleontologii i kosmologii. „Kain” Lorda Byrona
 • Full text
  Maria Brylińska, Encyklopedia i szklana kula. „Bouvard i Pécuchet” Gustave’a Flauberta jako opowieść o poszukiwaniu kontaktu człowieka z cywilizacji
 • Full text
  Urszula Kowalczuk, Przypominanie. Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości
 • Full text
  Aneta Narolska, „Puszcza starożytna” Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Anna Wietecha, Pod kątem przeszłości i przyszłości – filtrowanie historii zbiorowej i jednostkowej przez pryzmat ludzkiego ciała w noweli „Będzie wojna” Marii Konopnickiej
 • Full text
  Beata Górska-Szkop, Od archeologii wiedzy do futurologii informacji – „Faraon” Bolesława Prusa i „Wiedza tajemna w Egipcie” Juliana Ochorowicza
 • Full text
  Beata K. Obsulewicz, O „Echach muzycznych” Bolesława Prusa
 • Full text
  Barbara Szargot, Motywy oniryczne w „Rodzinie Połanieckich”
 • Full text
  Izabela Poniatowska, Małe miasteczko, tajemniczy dom, wielkie wynalazki i idee XIX wieku. „Człowiek bez jutra” Jana Zachariasiewicza
 • Full text
  Damian Włodzimierz Makuch, Spotkanie z Obcym. Zmyślenie ograniczone w powieści „W nieznane światy” Władysława Umińskiego
 • Full text
  Maciej Szargot, Galilaee vicisti? Rzecz o ostatniej scenie „Nie-Boskiej komedii”
 • Full text
  Magdalena Krawczak, „Kiedyś całą tę powieść Ci opowiem”. Listy Zygmunta Krasińskiego w perspektywie narratologicznej
 • Full text
  Dorota Kulczycka, Sądy Zygmunta Krasińskiego o Michale Czajkowskim (Sadyku-Paszy)
 • Full text
  Bożena Adamkowicz-Iglińska, Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego
 • Full text
  Zbigniew Chojnowski, Przeszłość wyobrażona Mazurów Pruskich

Rok 1863

 • Full text
  Tadeusz Budrewicz, Rok 1888 – w ćwierćwiecze powstania, w wigilię nowego?
 • Full text
  Ireneusz Sikora, „Jeżeli ja nie opowiem, nikt nigdy wiedzieć nie będzie…”. Rok 1863 w zapisach Elizy Orzeszkowej
 • Full text
  Ewa Chojnacka, Z historii kart najpiękniejszych. Heroizm i tragizm w „Kryjakach” Marii Jehanne Wielopolskiej
 • Full text
  Aneta Mazur, Archeologia dziewiętnastowiecznej pamięci w insurekcyjnym tryptyku Jarosława Iwaszkiewicza („Noc czerwcowa”, „Zarudzie”, „Heydenreich”)

Komparatystyka

 • Full text
  Alois Woldan, Das Rusalka-Motiv bei Puškin, Ševčenko und Mickiewicz – ein komparatistischer Versuch
 • Full text
  Oleksandr Pronkiewicz, Rereading Fyodor Dostoevsky’s „Crime and Punishment” in Animated Cartoons

Edytorstwo

 • Full text
  [„Dziwacy”]. Fragment nieukończonej powieści Elizy Orzeszkowej. (Opracowała Magdalena Kreft)
 • Full text
  Listy Leopolda Méyeta do Zygmunta Sarneckiego z lat 1887–1892. (Opracował Piotr Bordzoł)
 • Full text
  Wokół poezji Charles’a Baudelaire’a i Leconte’a de Lisle w tłumaczeniu „łajdackiej trójki” – Antoniego Langego, Zofii Trzeszczkowskiej i Zenona Przesmyckiego. (Opracowała Aleksandra Kasica)
 • Full text
  Katarzyna Kościewicz, Wyobraźnia w okowach. Henryka Sienkiewicza potyczki z cenzurą. Rekonesans

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Kultura książki w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Rec.: William St Clair, „The Reading Nation in the Romantic Period”, Cambridge 2007 (Anna Zdanowicz)
 • Full text
  O obrzędowym charakterze cyklu „Dziadów” Adama Mickiewicza raz jeszcze. Rec.: Grażyna Charytoniuk-Michiej, „Obrzęd dziadów w dokumentach i cyklu Mickiewicza”, Warszawa 2011 (Małgorzata Burzka-Janik)
 • Full text
  Na marginesie książki Jana Zielińskiego „Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i «Śmierć świętego Józefa»” – kilka uwag. Rec.: Jan Zieliński, „Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i «Śmierć świętego Józefa»”, Lublin 2010 (Bernadetta Kuczera-Chachulska)
 • Full text
  „Pan Tadeusz” i polska tradycja edytorska. Rec.: Teresa Winek, „«Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza. Autografy i edycje”, Toruń–Warszawa 2011, Lublin 2010 (Łukasz Cybulski)
 • Full text
  Studium współmyślenia. Rec.: Eliza Kącka, „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida”, Warszawa 2012 (Mateusz Antoniuk)
 • Full text
  Aleksander Świętochowski – wokół monografii pisarza. Rec.: Dawid Maria Osiński, „Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli”, Warszawa 2011 (Anna Janicka)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Tadeusz Ulewicz (1917–2012) − Był tu wśród nas… (Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Ulewiczu) (Bogusław Dopart)
 • Full text
  Jerzy Starnawski (1922–2012) − Profesor Jerzy Starnawski jako badacz literatury polskiej wieku XIX (Maria Wichowa)
 • Full text
  Wystąpienie wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Jacka Wójcickiego na I Kongresie Towarzystw Naukowych (17–18 IX 2013)
 • Full text
  Sprawozdanie z pracy Małego Forum Edukacyjnego TLiAM (I i II) (Lidia Wiśniewska)
 • Full text
  Sprostowania i dopełnienia sienkiewiczowskie (Anna Cybulska, Antoni Cybulski)
 • Full text
  Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2012. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Iwona Wiśniewska)
 • Full text
  Sprostowania