ISSN 2080-0851

„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (ISSN 2080-0851) nawiązuje do tradycji redagowanego przez Romana Pilata „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, czasopisma ukazującego się w latach 1887–1898 we Lwowie, które poświęcone było – według deklaracji jego założycieli – „epoce Mickiewicza”. „Wiek XIX” jest także kontynuacją „Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, który wydawany był przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza od 1966 roku.

Publikację adresujemy przede wszystkim do środowiska polonistycznego, ale do współpracy autorskiej zapraszamy także badaczy dyscyplin pokrewnych – historyków, filozofów, estetyków, kulturoznawców, komparatystów, historyków sztuki, specjalistów literatur obcych. Wspólnie chcielibyśmy wszechstronnie przyjrzeć się wiekowi XIX, między innymi z perspektywy zamkniętego wieku XX oraz naszej współczesności.

W „Wieku XIX” znajdują się następujące działy:

  • Artykuły i rozprawy
  • Debiuty
  • Komparatystyka
  • Edytorstwo
  • Przekłady
  • Dydaktyka
  • Recenzje, przeglądy i polemiki
  • Kronika TLiAM

„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” od lat ukazuje się przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009–2010, 2012–2017), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008, 2015–2017) oraz Narodowego Centrum Kultury (2011, 2012).

W 2011 roku pismo zostało sklasyfikowane na liście European Reference Index for the Humanities (obecnie ERIH Plus), otrzymując kategorię NAT. Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) dla „Wieku XIX” wynosił: w roku 2012 – 4.68 pkt., w roku 2013 – 5.85 pkt., w roku 2014 – 49.61 pkt., w roku 2016 – 50.32 pkt. Według ministerialnej listy czasopism naukowych za publikację oryginalnego artykułu na łamach „Wieku XIX” autorzy otrzymują 10 punktów.

Abstrakty w języku angielskim oraz pełne teksty artykułów, które ukazały się na łamach czasopisma od roku 2008, znajdują się na stronie internetowej czasopisma w dziale Archiwum i bibliografia, a także w bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH.

Pełna zawartość numerów od 1966 roku dostępna jest w zasobach cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism ACADEMICA, a spisy treści wszystkich zeszytów można przeszukiwać w bazie BazHum.

Wersją referencyjną „Wieku XIX. Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” jest wersja papierowa. Lista recenzentów artykułów naukowych publikowanych na łamach „Wieku XIX” podawana jest zbiorczo (za okres pięciu ostatnich lat) na stronie internetowej czasopisma.

Każdorazowo, po ukazaniu się nowego numeru „Rocznika”, pełna zawartość numeru poprzedniego w formie pliku PDF zostaje opublikowana na stronie internetowej czasopisma. Wszystkie artykuły w „Wieku XIX” zostały oznaczone identyfikatorami DOI.

Digitalizację czasopisma sfinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN) w ramach projektu „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnienie w Internecie.