ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. V (XLVII) 2012:

Między XIX a XX wiekiem

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Radosław Okulicz-Kozaryn, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski
 • Full text
  German Ritz, Nowy polski tekst o Szwajcarii z perspektywy kobiet. Między romantyzmem a modernizmem. (Z niemieckiego przełożyła Krystyna Wierzbicka-Trwoga)
 • Full text
  Grzegorz Igliński, W modnym kostiumie Fauna. Postacie „fauniczne” w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną
 • Full text
  Marcin Lutomierski, Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich „Wiadomości” (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku)
 • Full text
  Joanna Mrowcewicz, Między dwiema otchłaniami. Joris-Karl Huysmans „w drodze” od naturalizmu do naturalizmu mistycznego
 • Full text
  Iwona Maria Malec, Eugène Véron – zapomniane ogniwo polskiego modernizmu
 • Full text
  Szymon Kostek, „Zjadła dziewica szlachcica, i trzeba się z tym zgodzić”. Genderowe konteksty „Aszantki” Włodzimierza Perzyńskiego
 • Full text
  Ewa Chojnacka, Biografia artysty zaklęta w opowieści. O miejscu i roli bajki w „Próchnie” Wacława Berenta
 • Full text
  Rozalia Wojkiewicz, Sonet siostrzany. „Kinga i Johelet” Kazimiery Zawistowskiej a „Błogosławiona Salomea” Stanisława Wyspiańskiego
 • Full text
  Artur Jabłoński, Dziewiętnastowieczni protoplaści Stefana Grabińskiego według międzywojennej krytyki literackiej
 • Full text
  Marcin Cybulski, Romantyczne dziedzictwo Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
 • Full text
  Magdalena Kowalska, Cyprian Kamil Norwid i Gérard de Nerval wobec średniowiecznej recepcji postaci Orfeusza
 • Full text
  Corinne Fournier Kiss, La figure de la sorcière dans la littérature du XIXe siècle (Jules Michelet, George Sand, Eliza Orzeszkowa)
 • Full text
  Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, W poszukiwaniu formy i treści. „Sielanka. Obrazek leśny” Henryka Sienkiewicza
 • Full text
  Damian Kubik, Między epicką a dramatyczną wizją kultury „Górski wieniec” Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście wykładów paryskich Adama Mickiewicza

Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012

 • Full text
  Iwona Węgrzyn, Dylematy tradycjonalisty – wątpliwości reformatora – samotność twórcy. „Wieczory wołyńskie” Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Full text
  Marek Szladowski, Ciemne świecidła nadziei – starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (na przykładzie „Nocy bezsennych”)
 • Full text
  Wojciech Hamerski, Ironia romantyczna we wczesnej twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Full text
  Marcin Jauksz, Postacie poezji. Nad mottami „Poety i świata” Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Full text
  Agnieszka Czajkowska, Powieść jest kobietą
 • Full text
  Mateusz Skucha, „Nieszczęśliwe niewolnice”. „Dziennik Serafiny” Józefa Ignacego Kraszewskiego jako opowieść o „handlu kobietami”
 • Full text
  Aleksandra Budrewicz, „Zygmuntowskie czasy” Józefa Ignacego Kraszewskiego wobec Charlesa Dickensa
 • Full text
  Marcin Lul, Zmory „teraźniejszego wieku” na seansie spirytystycznym Wokół „Trapezologionu” Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Full text
  Eliza Kącka, Człowiek według Smilesa. Kraszewski pozytywistów (Struve, Chmielowski, Orzeszkowa)

Komparatystyka

 • Full text
  Monika Szczepaniak, „Przygoda technoromantyczna” czy „romans z wojenką”? Konstrukcje męskości militarnej w literaturze austriackiej i polskiej w kontekście Wielkiej Wojny
 • Full text
  Katarzyna Rytlewska, Szpital psychiatryczny jako przestrzeń zbrodni (Stanisław Lem – John Katzenbach – Karin Fossum)

Edytorstwo

 • Full text
  Listy Jana Kasprowicza do Kazimierza Twardowskiego. (Opracował Roman Loth)
 • Full text
  Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza (1882–1898). (Ze zbiorów Igora Strojeckiego). (Opracowała Joanna Lekan-Mrzewka)
 • Full text
  Alicja Boruc, Katalogi księgarskie i wydawnicze drugiej połowy XIX wieku jako źródło informacji o książce

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Nareszcie o nieskończoności. Rec.: Mirosław Strzyżewski, „Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia”, Toruń 2010 (Jarosław Ławski)
 • Full text
  Rec.: Jarosław Ławski, „Mickiewicz – mit – historia. Studia”, Białystok 2010 (Irena Jokiel)
 • Full text
  Rec.: Józef Bachórz, „Spotkania z «Lalką». Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa”, Gdańsk 2010 (Dorota Samborska-Kukuć)
 • Full text
  Rec.: Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, „Między melodramatem a egzotyką: w kręgu lektury Sienkiewicza”, Poznań–Opole 2010 (Adrianna Adamek-Świechowska)
 • Full text
  Litewskie wydanie listów hrabiego Jana Tyszkiewicza z podróży do Afryki. Rec.: Jan Tyszkiewicz, „Laiškai iš Zanzibaro 1891 m. – Listy z podróży do Zanzibaru 1891 r.”, sudarytojai V. Poviliūnas, I. Senulienė, Troki 2010 (Krystyna Stasiewicz)
 • Full text
  Postawa artystyczna jako postawa etyczna. Rec.: Maria Jolanta Olszewska, „Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy wieku XIX i I połowy XX wieku. Szkice”, Warszawa 2008 (Magdalena Saganiak)
 • Full text
  Rec.: Paweł Wojciechowski, „Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury”, Lublin 2010 (Anna Sobieska)
 • Full text
  O carskiej cenzurze statystycznie. Rec.: Janusz Kostecki, „Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904”, Warszawa 2011 (Kamila Budrowska)
 • Full text
  Full textclass="content"> Rec.: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2010 (Stanisław Jasionowicz)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Irena Szypowska (1933–2012) − Moja Mama. (Wspomnienie o Irenie Szypowskiej) (Joanna Szypowska). Aneks koleżeński (Dobrosława Świerszczyńska)
 • Full text
  Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Złoty Potok 2012 (Ewelina Mika)
 • Full text
  Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
 • Full text
  Krzysztof Czajkowski, Józefa Mikołajtisa „złotopotocka” legenda o hrabim Zygmuncie Krasińskim
 • Full text
  „Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat”. Konferencja naukowa zorganizowana w 100-lecie śmierci pisarza. Nałęczów, 13–16 czerwca 2012 roku (ks. Grzegorz Głąb)
 • Full text
  Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2011. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Iwona Wiśniewska)