ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. VII (XLIX) 2014

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Maria Berkan-Jabłońska, Mary Hutton, czartyzm i echa powstania listopadowego
 • Full text
  Aleksandra Budrewicz, Przekład, parafraza czy plagiat? „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego po angielsku
 • Full text
  Elżbieta Dąbrowicz, Wergiliusz Maurycego Mochnackiego. Dziedzictwo antyczne w polemikach przedpowstaniowych
 • Full text
  Tadeusz Budrewicz, Symetria w nowelach Bolesława Prusa
 • Full text
  Ewa Paczoska, Od szkicu do obrazu i z powrotem. „Pod szychtami” Bolesława Prusa
 • Full text
  Tomasz Sobieraj, „W walce z życiem”, czyli „historia naturalna i społeczna rodziny”. Bolesława Prusa prolegomena do naturalizmu
 • Full text
  Wiesław Ratajczak, Proces. O sądzeniu w nowelach Bolesława Prusa
 • Full text
  Grażyna Legutko, Prusowski tryptyk ontologiczny („Cienie” – „Sen” – „Nic nie ginie!”)
 • Full text
  Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Niebłahy drobiazg. „On” Bolesława Prusa
 • Full text
  Grażyna Borkowska, „Lalka” – kobiety, mężczyźni, miłość
 • Full text
  Kazimierz Maciąg, Czy Bolesław Prus był ekonomicznym fantastą? Kariera finansowa Stanisława Wokulskiego w kontekście dziewiętnastowiecznych realiów ekonomicznych
 • Full text
  Barbara Bobrowska, Profesor Dębicki w Borkach. (Wiktor Gomulicki i Bolesław Prus)
 • Full text
  Bartłomiej Szleszyński, Kolonialne fantazje i kolonialne koszmary w „Zemście” Bolesława Prusa
 • Full text
  Jolanta Sztachelska, „Legiony” Henryka Sienkiewicza – powieść nieznana
 • Full text
  Olena Chemodanova, Z dziejów ukraińskiej recepcji „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza
 • Full text
  Agnieszka Czajkowska, Szlachcic w salonie. „Wieczory” w literaturze XIX i XX wieku wobec romantycznej gawędy
 • Full text
  Agnieszka Piwowarczyk, Opowieści znad krawędzi. Szaleństwo i szaleńcy w „Opowieściach niepokojących” Josepha Conrada

Kulturowe studia nad zwierzętami

 • Full text
  Dorota Babilas, Queen Victoria’s Canine Companians
 • Full text
  Gabriela Świtek, Małpiarnia malarza. Darwinizm w twórczości Gabriela von Maxa
 • Full text
  Justyna Schollenberger, „Sympathy beyond the confines of man…”. Karol Darwin wobec zwierzęco-ludzkich praktyk codzienności
 • Full text
  Wacław Forajter, Krowy Karola Darwina i „bydło” Wacława Nałkowskiego. O paradoksach etyki ewolucjonistycznej
 • Full text
  Magdalena Rudkowska, Ostatnie z bajek. Romantyczna iluzja wspólnoty ludzko-zwierzęcej i jej rozpad
 • Full text
  Agata Skała, O psiej perspektywie, oślej autobiografii i etosie kukułki. Uwagi nad pisarstwem Adolfa Dygasińskiego

Komparatystyka

 • Full text
  Lidia Wiśniewska, Metoda mityczno-paradygmatyczna a symetrie (historii) literatury
 • Full text
  Danuta Zawadzka, „Styl romantyczny” a komparatystyka Joachima Lelewela. Rekonesans

Edytorstwo

 • Full text
  Józef Kallenbach, Przygoda bibliotekarza. (Opracowali Józef Malinowski, Marek Wedemann)

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Adam Mickiewicz wśród wydawców i cenzorów. Rec.: Małgorzata Rowicka, „Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów”, Warszawa 2014 (Teresa Winek)
 • Full text
  Portretowanie arcydzieła. Rec.: Rolf Fieguth, „Zaproszenie do «Quidama». Portret poematu Cypriana Norwida”, Kraków 2014 (Magdalena Woźniewska-Działak)
 • Full text
  Wiktor Gomulicki wciąż poznawany. Rec.: „Wiktor Gomulicki znany i nieznany”, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Toruń 2012 (Joanna Zajkowska)
 • Full text
  Scena i polityka – teatralne życie Grodzieńszczyzny. Rec.: Zbigniew Jędrychowski, „Teatra grodzieńskie 1784–1864”, Warszawa 2012 (Kamila Bialik)
 • Full text
  Perspektywa innej perspektywy. Nad książką Anny Janickiej „Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki”. Rec.: Anna Janicka, „Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki”, Białystok 2013 (Anna Janek)
 • Full text
  Teatralne ambicje i niespełnione oczekiwania. Rec.: Anna Podstawka, „Dramaturgia Macieja Szukiewicza”, Lublin 2006 (Grzegorz Igliński)
 • Full text
  O dramacie modernistycznym polskim i ukraińskim w ujęciu porównawczym. Rec.: Наталія П. Малютіна, „Польська та українська модерна драма: перехрестя традицій. Mонографія”, Одеса 2013 (Anna Korzeniowska-Bihun)
 • Full text
  Krew: „Tętno epoki”. Z historii jednego motywu. Rec.: Marek Kurkiewicz, „Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski”, Bydgoszcz 2013 (Jarosław Ławski)
 • Full text
  Ukraińskie spojrzenie na dialogi Józefa Ignacego Kraszewskiego z Ukrainą. Rec.: Ростислав Радишевський, „Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною”, Київ 2012 (Grzegorz Czerwiński)
 • Full text
  O laleczkach i lwach (salonowych). Rec.: Elżbieta Umińska-Tytoń, „Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów”, Łódź 2011 (Agnieszka Kochańska)
 • Full text
  Nowy głos w sprawie dziesięciowiekowego sporu. Rec.: Urszula Cierniak, „Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę w dziewiętnastowiecznej myśli i literaturze rosyjskiej”, Częstochowa 2013 (Łukasz Zabielski)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Jan Wiktor Lachendro (1934–2010) (Czesław Kłak)
 • Full text
  Barbara Lachendrowa (1944–2012) (Czesław Kłak)
 • Full text
  Elżbieta Feliksiak (1937–2015) (Violetta Wejs-Milewska)
 • Full text
  Ewa Paczoska, Profesor Stanisław Fita i pokolenie Szkoły Głównej
 • Full text
  Krzysztof Czajkowski, Sprawozdanie z obchodów 220. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej (Częstochowa – Szczekociny, 5–7 czerwca 2014)
 • Full text
  Beata Utkowska, Sprawozdanie z konferencji „Stefan Żeromski – kim był, kim jest?” (Kielce, 2–4 października 2014)
 • Full text
  „Pisma wszystkie” Bolesława Prusa. Informacja wydawnicza
 • Full text
  Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2013. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Iwona Wiśniewska)