ISSN 2080-0851
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
R. VIII (L) 2015

Keywords

Artykuły i rozprawy

 • Full text
  Marek Bieńczyk, Pismo katastrofy w XIX wieku. Wstęp do rozważań
 • Full text
  Dorota Siwicka, Potrzeba mapy. Prace kartograficzne polskich emigrantów
 • Full text
  Michał Kuziak, Romantyczne górnictwo. Między mistyką, nauką a przemysłem
 • Full text
  Beata Mytych-Forajter, „Odległość jest niczym”. Ignacego Domeyki życie na skrzy- żowaniu cywilizacji
 • Full text
  Marta Zielińska, Zima i romantycy
 • Full text
  Teresa Rączka-Jeziorska, „Będę drwa rąbał do twego pieca…”. Sposoby ogrzewania dworów szlacheckich i siedzib chłopskich w dawnych Inflantach Polskich
 • Full text
  Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Indukcje i przepływy. Michael Faraday – mikrostudium o romantycznej nauce
 • Full text
  Bożena Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna (1797–1848) w opiniach przedstawicieli polskiego środowiska naukowego do 1863 roku
 • Full text
  Arkadiusz Bagłajewski, Zygmunt Krasiński u wód
 • Full text
  Katarzyna Czeczot, „Patologie duszy”. Ludwik Sztyrmer i narodziny psychiatrii
 • Full text
  Monika Rudaś-Grodzka, Cela jako własny pokój. Relacje więźniarek politycznych z XIX i początku XX wieku
 • Full text
  Grzegorz Marzec, Romantyczne metafory pamięci
 • Full text
  Łukasz Zabielski, Franciszek Wężyk – Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego
 • Full text
  Jarosław Ławski, Czarny romantyzm Augusta Antoniego Jakubowskiego
 • Full text
  Sylwia Stępień, Romantyczna nuda i nowoczesna świadomość. Adam Mickiewicz – George Gordon Byron. Próba paraleli
 • Full text
  Katarzyna Fedorowicz, Neognoza Jakuba Böhmego a III część „Dziadów” Adama Mickiewicza. Wola, upadek człowieka i naśladowanie Chrystusa
 • Full text
  Andrzej Fabianowski, Legion żydowski – mistyczny testament Adama Mickiewicza
 • Full text
  Monika Kulesza, Ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w świetle „Ćwiczeń duchowych” Ignacego Loyoli
 • Full text
  Aneta Świder-Pióro, Wobec grobu Mazepy. Bohaterowie dramatu Juliusza Słowackiego w sytuacji granicznej
 • Full text
  Marek Dybizbański, Młodzieńcze eksperymenty Józefa Korzeniowskiego z formą dramatyczną
 • Full text
  Agnieszka Ziołowicz, W stronę Diogenesa. Z problemów Norwidowskiej koncepcji kultury
 • Full text
  Monika Gabryś-Sławińska, Jubileusze w „niejubileuszowym” 1911 roku. Przypadek „Tygodnika Ilustrowanego”
 • Full text
  Magdalena Woźniewska-Działak, „Widnokrąg sprawy polskiej” w świetle wykładów bolońskich Teofila Lenartowicza i Stefana Buszczyńskiego
 • Full text
  Magdalena Rudkowska, Rany Europy. Józef Ignacy Kraszewski i Stefan Buszczyński w sporach o kondycję cywilizacji europejskiej

Komparatystyka

 • Full text
  Rolf Fieguth, Twórczość Franciszka Dionizego Kniaźnina w kontekście komparatystycznym. Pomysły i kwestie otwarte
 • Full text
  Mirosław Strzyżewski, „Weltliteratur” a poezja narodowa. Komparatystyczne dylematy w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego
 • Full text
  Grzegorz Igliński,, Odsłony zmęczenia i spoczynku. „Nocna pieśń wędrowca” Johanna Wolfganga Goethego, Michaiła Lermontowa i Jarosława Marka Rymkiewicza
 • Full text
  Joanna Ligmanowska, W stronę nieśmiertelności. Człowiek transcendujący w „Fiasku” Stanisława Lema i „Perfekcyjnej niedoskonałości” Jacka Dukaja

Edytorstwo

 • Full text
  Beata K. Obsulewicz, O edycji krytycznej „Pism wszystkich” Bolesława Prusa słów kilka
 • Full text
  Magdalena Kreft, „Ćwiczenia na zastanawianie się”. O pracy edytora rękopiśmiennych notatek Bolesława Prusa
 • Full text
  Maria Konopnicka, Szpital żydowski w Warszawie. (Opracował i artykułem wstępnym [Poetka patrzy na szpital. O chorowaniu i żydowskości w warszawskim tekście Marii Konopnickiej] opatrzył Dawid Maria Osiński)

Przekłady

 • Full text
  Marek Troszyński, Niedokończony dramat Friedricha Schillera o Dymitrze Samozwańcu. Niemiecka wersja polsko-rosyjskiej historii
 • Full text
  Friedrich Schiller, Z notatek do „Demetriusa”. Polonica. (Przełożył Marek Troszyński. Konsultacja: Rafał Wolski)

Dydaktyka

 • Full text
  Lidia Wiśniewska, Diagnozy i postulaty III i IV Małego Forum Edukacyjnego TLiAM
 • Full text
  Ewa Jaskółowa, „Dziady. Część III” Adama Mickiewicza. Z warsztatu dydaktyka literatury

Recenzje i przeglądy

 • Full text
  Aleksander Chodkiewicz – zapomniany pisarz przełomu oświeceniowo-romantycznego. Rec.: Małgorzata Chachaj, „Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza”, Lublin 2013 (Alina Aleksandrowicz)
 • Full text
  Powrót Fausta. Rec.: Ernst August Friedrich Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego, wydanie polsko-niemieckie, redakcja tomu, opracowanie tekstu, przypisy i bibliografia Łukasz Zabielski, wprowadzenie Jarosław Ławski, Steffen Dietzsch, Leszek Libera i Marta Kopij-Weiβ (Agnieszka Czajkowska)
 • Full text
  Juliusz Słowacki w świetle Eddy. Rec.: Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity Eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, Buiałystok 2013 (Iwona E. Rusek)
 • Full text
  Świat Mikołaja Gogola – kontekst odeski. Rec.:М.В. Гоголь в Одесі, наукові редактори Валентина Б. Мусій, Одеса 2014 (Natalia Maliutina)
 • Full text
  Stanisław Pigoń z perspektywy jednego badacza. Rec.: Czesław Kłak, Pigoń, Rzeszów 2013 (Teresa Winek)

Kronika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 • Full text
  Rozalia Wojkiewicz, Sprawozdanie z konferencji „«Wskrzesić choćby chwilę». Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą” (Poznań, 3–5 grudnia 2015)
 • Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2014. (Na podstawie sprawozdań oddziałów sporządziła Iwona Wiśniewska)