ISSN 2080-0851

Adres redakcji:

00-330 Warszawa
Ul. Nowy Świat 72, pok. 14a
tel. (22) 826-52-31, w. 879
e-mail: rocznik.tliam@gmail.com