ISSN 2080-0851

Rada Naukowa

 • Tadeusz Budrewicz (UP im. KEN)
 • Bogusław Dopart (UJ)
 • Irena Fedorowicz (Vilniaus Universitetas)
 • Krystyna Jaworska (Università di Torino)
 • Maria Kalinowska (UMK)
 • Wojciech Klemm-Wesołowski (Universität Hamburg)
 • Yi Lijun (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych)
 • Jarosław Ławski (UwB)
 • Bodgan Mazan (UŁ)
 • Luigi Marinelli (Università di Roma „La Sapienza”)
 • Michał Masłowski (Université Paris-Sorbonne)
 • Aneta Mazur (UO)
 • Ewa Paczoska (UW)
 • Marta Piwińska (IBL PAN)
 • German Ritz (Universität Zürich)
 • Magdalena Saganiak (UKSW)
 • Mirosław Strzyżewski (UMK)