ISSN 2080-0851

Redaktor naczelna

  • prof. dr hab. Barbara Bobrowska (UKSW)

Sekretarz redakcji

  • dr Magdalena Rudkowska (IBL PAN)

Redakcja

  • dr Katarzyna Czeczot (IBL PAN)
  • dr Iwona Wiśniewska (IBL PAN)
  • prof. dr hab. Lidia Wiśniewska (UKW)
  • dr. hab prof. IBL Jacek Wójcicki (IBL PAN)